Chấn chỉnh công tác xây dựng, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật lúc 13:48, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 782/UBND-NC về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Để khắc phục hạn chế, đưa công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản trên địa bàn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản QPPL bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chương trình, kế hoạch ban hành văn bản QPPL hàng năm hoặc từ yêu cầu quản lý Nhà nước của ngành, lĩnh vực để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản đảm bảo đúng tiến độ, đúng thẩm quyền về nội dung, hình thức.

Mặt khác, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhằm kịp thời phát hiện những quy định, nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của văn bản pháp luật cấp trên và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp, đồng thời công bố văn bản hết hiệu lực pháp luật theo quy định.

Cùng với đó, các ngành, địa phương thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND cùng cấp ban hành, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL thuộc thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp chú trọng kiểm tra văn bản được ban hành bằng các hình thức khác để phát hiện những văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL, kịp thời phối hợp với cơ quan soạn thảo tham mưu xử lý theo quy định...

A.T
 

,
.
.
.