Khai thác cát, sỏi trái phép có thể bị phạt đến 500 triệu đồng

Cập nhật lúc 07:31, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là mức chế tài xử phạt tối đa mà Nghị định số 33/2017/NĐ-CP, ngày 3-4-2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nội dung của Nghị định này quy định cụ thể hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi khai thác cát, sỏi trái phép.

Cụ thể, đối với hành vi khai thác cát, sỏi trên sông, hồ gây sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ phạt tiền từ 30-40 triệu đồng. Khi khai thác cát ở lòng sông có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) từ 50% đến dưới 100% hoặc vượt từ 0,5ha đến dưới 1ha và vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác từ 2m đến dưới 5m thì bị phạt từ 100-300 triệu đồng.

Đặc biệt, phạt tiền từ 300-500 triệu đồng đối với hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) từ 100% trở lên hoặc vượt từ 1ha trở lên và vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác từ 5m trở lên.

a
Một điểm tập kết cát khai thác trái phép trên sông Son ở huyện Bố Trạch.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 1-3 triệu đồng khi khai thác vượt dưới 15% so với công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt dưới 5.000 tấn. Nếu khai thác vượt quá công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 15% đến dưới 25% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 5.000 tấn đến dưới 10.000 tấn thì bị phạt 10-20 triệu đồng.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng khi khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nếu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 25% đến dưới 50% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 5.000 tấn đến dưới 10.000 tấn. Khi khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 50% đến dưới 100% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 10.000 tấn đến dưới 20.000 tấn thì bị phạt 30-50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác được sử dụng cho xây dựng công trình đó; thu hồi cát, sỏi từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch nhưng không đăng ký khối lượng nạo vét, khối lượng cát có thể thu hồi với UBND cấp tỉnh nơi có hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch.

Đối với hành vi khai thác cát để làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với khối lượng khai thác từ 50m3 trở lên mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì bị phạt tiền  từ 100-200 triệu đồng. Riêng đối với hành vi khai thác khi giấy phép khai thác đã hết hạn hoặc khai thác trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác bị phạt từ 50-70 triệu đồng.

Nghị định này nêu rõ tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt đối với hộ kinh doanh áp dụng như đối với mức phạt của cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP, ngày 3-4-2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 20-5. Thay thế cho Nghị định 142/2013/NĐ-CP, ngày 24-10-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đ.T

,
.
.
.