Những kết quả tích cực trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2016

Cập nhật lúc 14:59, Thứ Sáu, 06/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong năm 2016, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 76 cuộc thanh tra hành chính tại 233 đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực chính như: Công tác quản lý kinh tế; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành nghĩa vụ thuế; công tác quản lý tài chính, ngân sách; việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán; việc chấp hành pháp luật về thuế đối với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ...

Qua công tác thanh tra, đã phát hiện 45 đơn vị có vi phạm với số tiền, tài sản được phát hiện có vi phạm 9,944 tỷ đồng. Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, thuế phát hiện sai phạm số tiền hơn 7,378 tỷ đồng và đã kiến nghị thu hồi 2,703 tỷ đồng, kiến nghị khác 4,676 tỷ đồng; lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng phát hiện sai phạm số tiền 2,214 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi 28,224 triệu đồng và kiến nghị khác 2,186 tỷ đồng; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản phát hiện số tiền sai phạm và đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 351 triệu đồng. Ngoài ra, ngành Thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 42 tổ chức và 87 cá nhân có sai phạm.

Sai phạm trong các công trình xây dựng cơ bản còn chiếm tỷ lệ cao.
Sai phạm trong các công trình xây dựng cơ bản còn chiếm tỷ lệ cao.

Hoạt động của công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành tiếp tục đạt hiệu quả cao. Với việc triển khai 279 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 15.700 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực, đã phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính hơn 13,167 tỷ đồng. Đồng thời, đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 3 tỷ đồng, giảm trừ ngân sách 3,638 tỷ đồng và ban hành 1.486 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,439 tỷ đồng. Nét nổi bật trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành là đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý điều hành, thực thi nhiệm vụ...

Qua đó, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đã xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm trên nhiều lĩnh vực được dư luận quan tâm. 

Cụ thể, Thanh tra Sở Tài chính qua thực hiện 7 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách và chuyên đề đã phát hiện và kiến nghị xử lý số tiền sai phạm hơn 4,7 tỷ đồng. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, qua thực hiện 54 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất... đã ban hành 27 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 829 triệu đồng.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiến hành và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về tải trọng phương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; kiểm tra tải trọng xe lưu động...; đã phát hiện các sai phạm và ban hành 1.236 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng  số tiền gần 4 tỷ đồng.

Về lĩnh vực xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng qua thực hiện 21 cuộc thanh tra các công trình xây dựng, hoạt động khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng... Về lĩnh vực nông nghiệp, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua thực hiện 45 cuộc thanh tra, kiểm tra về khai thác thủy sản; việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản; sử dụng hóa chất cấm, không rõ nguồn gốc và điều kiện vệ sinh an toàn thực; chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm và thủy sản trên địa bàn tỉnh...

Trong lĩnh vực đầu tư, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư qua thực hiện 9 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư; thực hiện quy định theo giấy đăng ký kinh doanh...

Ngoài ra, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo...qua thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực mình phụ trách đã phát hiện nhiều sai phạm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh,  xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Bùi Thành

 

,
.
.
.