Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Cập nhật lúc 10:09, Thứ Sáu, 26/04/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) đóng vai trò quan trọng góp phần tạo ra bầu không khí dân chủ trong xã hội, đặc biệt là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ở tỉnh ta, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp luôn có sự quan tâm và tích cực giải quyết, với mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này.

Trong quy trình giải quyết KNTC của công dân, thì tiếp dân là giai đoạn đầu nhưng lại có tác động không nhỏ vào sự thành công. Làm tốt công tác tiếp công dân sẽ giúp cho các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, giải quyết các sự việc một cách khách quan, minh bạch, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Xác định được vấn đề đó, trong những năm qua, công tác tiếp công dân ở tỉnh ta luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm.

Năm 2012, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 1.530 lượt công dân với 1.468 vụ việc. Quý I năm 2013, con số này là 271 lượt (giảm so với cùng kỳ). Tại các buổi tiếp dân, lãnh đạo và cán bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời ý kiến; đồng thời giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các KNTC của công dân. Công tác tiếp dân đã bảo đảm quyền dân chủ, là kênh thông tin hai chiều giữa cơ quan nhà nước và nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an ninh xã hội trên địa bàn.

Đối với công tác giải quyết KNTC, năm 2012, toàn tỉnh tiếp nhận 882 lượt đơn (tăng 59 lượt đơn so với năm 2011), trong đó 560 lượt đơn khiếu nại và 262 lượt đơn tố cáo.  Trong đó, lĩnh vực đất đai có nhiều đơn thư nhất. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, năm 2012, có 61,8% đơn khiếu nại liên quan đến đất đai; 21,7% đơn tố cáo vi phạm quản lý, sử dụng đất đai... Quý I năm 2013, 60% đơn khiếu nại về đất đai và 32,7% đơn tố cáo vi phạm Luật Đất đai. Đặc biệt, gần đây nổi lên hiện tượng tranh chấp đất đai đông người, phức tạp giữa người dân với các nông, lâm trường và đơn vị vũ trang, tranh chấp do giao nhận khoán. Số lượng đơn thư khiếu nại vượt cấp, khiếu nại tiếp lên cấp trên gia tăng. Điều này càng tăng thêm "gánh nặng" cho những người làm công tác thanh tra ở lĩnh vực rất nhạy cảm này.

Với tinh thần trách nhiệm cao, những người làm công tác thanh tra ở Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tỷ lệ vụ việc giải quyết đúng thời hạn khá cao (năm 2012: 93,7%). Kết quả công tác giải quyết đơn thư KNTC đã góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; giúp cho các cấp, ngành thấy được những ưu điểm và tồn tại thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, phần lớn các vụ KNTC thuộc lĩnh vực đất đai rất phức tạp, có vụ việc trải qua nhiều thời kỳ thực hiện chính sách đất đai, hồ sơ tài liệu phân tán, hiện trạng đất thay đổi nên khó xác định nguồn gốc. Trong khi đó, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ dẫn đến việc áp dụng thiếu nhất quán; biên chế lực lượng làm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có hạn nên không thể giải quyết dứt điểm các vụ việc theo thời hạn luật định, do đó vẫn còn những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra thực địa giải quyết khiếu nại vụ tranh chấp ở Xuân Trạch (Bố Trạch).
Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra thực địa giải quyết khiếu nại vụ tranh chấp ở Xuân Trạch (Bố Trạch).

Trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC thì huyện Lệ Thủy được đánh giá cao về kết quả thực hiện. Theo báo cáo, trong năm 2012, huyện đã tiếp 48 lượt công dân với 84 người và 34 vụ việc; tiếp nhận 38 đơn thư, trong đó có 26 đơn khiếu nại và 12 đơn tố cáo. Với những đơn không đủ điều kiện để thụ lý theo quy định của Luật KNTC, Thanh tra huyện đã có hướng dẫn, trả lời cụ thể. Đối với 7 đơn khiếu nại và 6 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền đều được Thanh tra huyện Lệ Thủy giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ. Tình hình đơn thư khiếu nại giảm và không còn bức xúc như những năm trước đây, đơn vượt cấp giảm hẳn; không có đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tồn đọng, kéo dài.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Thái Tôn, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho rằng: "Địa bàn không ổn định, có nhiều vụ việc nổi lên, lòng dân không yên... thì rất khó để mà tập trung cho phát triển kinh tế- xã hội. Bởi vậy, chúng tôi rất chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Với những đơn thư KNTC mới nảy sinh, chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm. Với các khiếu nại tiếp sau kết luận, chúng tôi tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nếu như nội dung kết luận sai thì cho thanh tra xác minh lại. Còn kết luận đã đúng mà người dân chưa thuận thì mình phải giải thích rõ ràng trên cơ sở pháp luật, đồng thời vừa biểu dương tinh thần đấu tranh với tiêu cực, vừa khích lệ lòng tự hào, trách nhiệm đối với quê hương.

Chính việc đối thoại cũng đã góp phần giúp mình điều hành chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn, sáng suốt hơn, tránh chủ quan, duy ý chí". Có thể thấy, chính quan điểm đúng đắn của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm cao với công việc của các cơ quan chức năng đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở huyện Lệ Thủy trong thời gian qua.

Tuyên truyền pháp luật về KNTC cũng là một nhiệm vụ trọng tâm luôn được những người làm công tác thanh tra ở tỉnh ta chú trọng. Năm qua, Thanh tra tỉnh và các huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức hàng trăm lượt tập huấn nghiệp vụ và buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC. Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cũng được lồng ghép thực hiện ngay trong những buổi tiếp công dân.

Tuy nhiên, KNTC là một lĩnh vực luôn tiềm ẩn những yếu tố bất thường, không lường trước được. Một khi, hệ thống pháp luật chưa thống nhất, công tác quản lý còn lỏng lẻo... thì hiện tượng khiếu kiện sẽ còn nảy sinh nhiều. Mới chỉ trong quý I năm 2013, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 174 lượt đơn KNTC của công dân; tăng 72 lượt đơn so với cùng kỳ.

Và để thực hiện tốt hơn công tác này, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra tỉnh cho biết: Sắp tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp trong Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24-4-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 130-TB/TW ngày 10-01-2008 của Bộ Chính trị về "Tình hình KNTC từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới"; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn theo Đề án 3-212 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường thanh tra trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, kết luận giải quyết tố cáo, quyết định xử lý tố cáo đã giải quyết đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cấp, các ngành theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1130/ KH-TTCP ngày 10-5-2012 của Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 19-10-2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về "Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh".

Với những giải pháp trọng tâm đó, ngành Thanh tra sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều. Hy vọng có sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh.

                                                                        P. V
  

,
.
.
.