Ngành Tài nguyên và Môi trường với những bước đột phá

Cập nhật lúc 14:19, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tháng 8-2003. Qua chặng đường 15 năm nhìn lại, đặc biệt giai đoạn 5 năm gần đây, Sở đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Phong, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, kết quả nổi bật nhất mà ngành đạt được là đã triển khai có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác tạo quỹ đất, góp phần tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Cụ thể, Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh; tập trung thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, đến nay đã triển khai đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính 159/159 xã, phường, thị trấn.

Toàn tỉnh cũng đã cấp được 533.964 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 577.509 ha/600.813 ha, đạt 96,12%, là một trong những địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ cao so với cả nước. Sở chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất làm tốt công tác đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai theo quy định; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện đất đai kéo dài. Trong 5 năm qua, Sở đã tiếp nhận, làm thủ tục và trình UBND tỉnh quyết định giới thiệu địa điểm 418 công trình; giao đất 287 công trình; cho thuê đất 542 công trình; rà soát đề nghị UBND tỉnh thu hồi 136 công trình, dự án, với diện tích 7.419,04 ha đất; rà soát thu hồi hơn 300 ha đất lâm nghiệp để giao cho các địa phương quản lý và giao cho đồng bào dân tộc có đất sản xuất.

Xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, lĩnh vực môi trường thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, không để xảy ra các điểm nóng về vi phạm pháp luật về môi trường. Sở đã tăng cường kiểm tra, thanh tra và giám sát quan trắc môi trường đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị, các tổ chức sản xuất kinh doanh; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường nghiêm túc và có hiệu quả; cơ bản xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong 5 năm qua, Sở đã tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt 159 dự án; cải tạo phục hồi môi trường 67 dự án; đề án bảo vệ môi trường chi tiết 284 dự án, cam kết bảo vệ môi trường 1.040 dự án; cấp phép quản lý chất thải nguy hại cho 15 giấy phép.

Lực lượng thanh niên tổ chức làm vệ sinh bờ biển.
Lực lượng thanh niên tổ chức làm vệ sinh bờ biển.

Đặc biệt, sau sự cố môi trường biển, Sở đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển kịp thời triển khai  các biện pháp xử lý môi trường, tuyên truyền vận động ngư dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Bình năm 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020 trình HĐND tỉnh; tập trung kiểm tra các điểm mỏ khoáng sản để làm thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của Luật Khoáng sản. Trong 5 năm, Sở đã tiếp nhận và làm thủ tục trình UBND tỉnh quyết định cấp 373 giấy phép hoạt động khoáng sản. Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được chú trọng, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết thu hồi đối với các trường hợp vi phạm tránh tình trạng gian lận, thất thu trong khai thác khoáng sản.

Một trong những kết quả quan trọng mà Sở đã đạt được là, thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính. Hàng năm, Sở đã tổ chức các  đoàn thanh tra, kiểm tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; thường xuyên chủ động kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, nước và môi trường. Qua thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường, đã đề nghị UBND tỉnh xử phạt số tiền hơn 3.200 triệu đồng, đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đi vào nền nếp, có kỷ cương, đúng pháp luật. Công tác tiếp dân được diễn ra thường xuyên và kịp thời, Sở đã xử lý 559 đơn khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường; tập trung hướng dẫn và trả lời các đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn vẫn còn có những tồn tại và hạn chế, chưa phát huy tối đa nguồn lực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Một số địa phương tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, thiếu hiệu quả. Chất lượng môi trường vẫn bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Biến đổi khí hậu gây ra lũ lụt, mưa bão với cường độ ngày càng lớn, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Khiếu kiện liên quan đến tài nguyên và môi trường, nhất là về đất đai, còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.

Theo ông Trần Phong, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai thi hành tốt pháp luật về tài nguyên và môi trường; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tài nguyên và môi trường, nhất là cán bộ cấp huyện và cấp xã để thực thi nhiệm vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Hồng Quân

,
.
.
.