Quảng Ninh: Tổ chức Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2-2017

Cập nhật lúc 11:08, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ ngày 1-7, huyện Quảng Ninh tổ chức Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017, nhằm thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5-2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp.                       

Giai đoạn 2, bắt đầu từ tháng ngày 1-7-2017 thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng gồm cơ sở thuộc các tôn giáo được nhà nước công nhận, các cơ sở tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể.

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Quảng Ninh, 41 điều tra viên và tổ trưởng tổ điều tra ở các xã, thị trấn trên địa bàn đã đi đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể thu thập thông tin, số liệu theo mẫu điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở lao động; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu của quản lý của Đảng, Nhà nước...

Nhìn chung, các chủ cơ sở đều tự giác chấp hành, phối hợp tốt và cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của điều tra viên.

Kết quả tổng điều tra là cơ sở dữ liệu rất quan trọng để nghiên cứu, phân tích tình hình phát triển kinh tế, phản ánh trung thực và đa dạng về cơ cấu kinh tế của huyện, từ đó làm cơ sở cho việc hoạch định, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh) 

,
.
.
.