Quảng Ninh: Đạt 212 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 10:51, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Đến tháng 6-2017, Quảng Ninh đã đạt 212 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,14 tiêu chí, tặng 3 tiêu chí so với đầu năm, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Toàn huyện có 5 xã đã về đích nông thôn mới là Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh và Xuân Ninh. Các xã còn lại đạt từ 11 đến 16 tiêu chí. Riêng xã miền núi, biên giới Trường Sơn đạt 7 tiêu chí.

Trong năm 2017, 2 xã Duy Ninh và Hiền Ninh đăng ký về đích nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức làm việc với 2 xã nhằm kiểm tra, rà soát các tiêu chí để chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Các xã đã về đích tiếp tục có sự đầu tư củng cố, nâng chuẩn các tiêu chí; đối với các xã còn lại cần phấn đấu tăng trung bình từ 1-2 tiêu chí/xã.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)


 

,
.
.
.