Lệ Thủy: Thu ngân sách đạt hơn 85,8 tỷ đồng

Cập nhật lúc 10:40, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Để hoàn thành dự toán thu ngân sách địa phương năm 2017, UBND huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn triển khai thu ngân sách ngay từ đầu năm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các giải pháp để tăng thu, chống thất thu ngân sách.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ nhằm khai thác triệt để các nguồn nhằm tăng thu ngân sách và quản lý chặt chẽ các khoản nợ thuế.

Theo đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Lệ Thủy đạt hơn 85,8 tỷ đồng, đạt hơn 62% so với kế hoạch giao, bằng 130,6% so với cùng kỳ. Nhiều khoản thuế, phí, lệ phí thu đạt cao so với kế hoạch, đặc biệt là khoản thu thuế tài nguyên, thu cấp quyền sử dụng đất, thuê đất.

Cũng trong những tháng đầu năm nay, UBND huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo quản lý, điều hành và kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách đúng dự toán, chế độ quy định, đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ được giao. Dự ước, tổng chi ngân sách Nhà nước trong 6 tháng là 315 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách cấp huyện 250 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã 65 tỷ đồng.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)

 

,
.
.
.