Lệ Thủy: Huy động gần 110 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 11:19, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã huy động gần 110 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Lệ Thủy huy động 6 tỷ đồng từ nhân dân để xây dựng nông thôn mới.
Từ đầu năm đến nay, Lệ Thủy huy động 6 tỷ đồng từ nhân dân để xây dựng nông thôn mới.

Từ nguồn vốn trên, trong 6 tháng năm 2017, toàn huyện đã xây dựng được 0,8 km đường liên xã; 1,5 km đường liên thôn; 11,7km đường ngõ xóm; 10km đường nội đồng; 4,72km kênh mương; 6 nhà văn hóa thôn cùng nhiều công trình trường học đã được xây mới, nâng cấp, sửa chữa để đạt tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đạt 374 tiêu chí NTM, trong đó 10 xã đạt 19/19 tiêu chí, 6 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 4 xã đạt từ 5-10 tiêu chí, còn lại 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

UBND huyện đang chỉ đạo, đôn đốc các xã Xuân Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy khẩn trương thực hiện các hạng mục công trình để hoàn thành các tiêu chí còn lại và đạt xã NTM vào cuối năm 2017.

Hoài Thu
(Đài TT-TH Lệ Thủy)


 

,
.
.
.