Hiệu quả từ chương trình trồng ngô lấy thân trên đất chuyển đổi

Cập nhật lúc 14:26, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Trạm khuyến nông huyện Bố Trạch đã phối hợp với UBND xã Mỹ Trạch tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình trồng ngô lấy thân CP3Q trên đất chuyển đổi.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả của UBND huyện Bố Trạch, từ cuối tháng 1-2017, Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức triển khai mô hình trồng ngô lấy thân CP3Q tại xã Mỹ Trạch với diện tích 5ha. Ngoài việc hỗ trợ 100% giống và 30% chi phí phân bón, Trạm Khuyến nông Bố Trạch thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát và chỉ đạo quá trình thực hiện.

Theo đánh giá, giống ngô lấy thân CP3Q sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng chống chịu bệnh cao, năng suất trung bình đạt 54 tấn/ha. Đặc biệt, thời gian sinh trưởng của ngô ngắn nên mỗi năm có thể trồng từ 2 đến 3 vụ. Với giá hợp đồng bao tiêu sản phẩm 800 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi ha có thể cho lãi khoảng 24 triệu đồng.

Với những ưu điểm đó, Trạm Khuyến nông Bố Trạch đề nghị các địa phương tiếp tục sản xuất thử nghiệm ở các vụ tiếp theo nhằm khẳng định thêm hiệu quả của việc chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng ngô lấy thân trước khi nhân rộng mô hình.

Thành Vinh
(Đài TT-TH Bố Trạch) 

,
.
.
.