Thưởng 13 tỷ đồng cho các địa phương hoàn thành xây dựng NTM

Cập nhật lúc 08:30, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND về việc phân bổ 13 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh để thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2016 (trong đó trái phiếu Chính phủ 11 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 2 tỷ đồng).

Cụ thể: UBND thành phố Đồng Hới 5 tỷ đồng; UBND xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) 1 tỷ đồng; UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch) 1 tỷ đồng; UBND xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch) 1 tỷ đồng; UBND xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) 1 tỷ đồng; UBND xã Quảng Hòa (thị xã Ba Đồn) 1 tỷ đồng; xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh) 1 tỷ đồng; UBND xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy) 1 tỷ đồng; UBND xã Hoàn Trạch (huyện Bố Trạch) 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả; thực hiện chế độ tài chính theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

A.T
 

,
.
.
.