Quảng Ninh: Thu ngân sách đạt 30% dự toán

Cập nhật lúc 14:16, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Quảng Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách.

Chi cục Thuế huyện Quảng Ninh chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.
Chi cục Thuế huyện Quảng Ninh chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Trong 3 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn thực hiện được 25,84 tỷ đồng, đạt 30% dự toán huyện giao. Trong đó, một số khoản thu đạt khá, như: lệ phí môn bài 163,2%, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 105%, tiền thuê mặt đất, mặt nước 312,8%, thuế tài nguyên 79,5% ... Có 5/15 đơn vị thu đạt tiến độ (trên 25% dự toán), gồm: An Ninh 106,6%, Võ Ninh 86,5%, thị trấn Quán Hàu 53%, Xuân Ninh 48,7% và Gia Ninh 29,1% dự toán.

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm. Tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 153 tỷ đồng, đạt 36,5% dự toán, trong đó, chi cấp huyện 121,54 tỷ đồng, cấp xã 31,48 tỷ đồng.

H.Tr


 

,
.
.
.