Có 10 loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng

Cập nhật lúc 08:43, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục loại dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2-12-2016 của Chính phủ.

Theo đó, toàn tỉnh có 10 loại dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng, đó là: kiên cố hóa kênh mương nội đồng; cứng hóa công trình giao thông đến thôn (không áp dụng đối với các dự án, công trình giao thông từ huyện đến xã, liên xã); xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa xã, thôn, bản; xây dựng, sửa chữa sân thể thao thôn, xã cho các hoạt động phong trào; xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn thông thường (bãi tập kết rác); xây dựng, sửa chữa phòng học mầm non (điểm trường lẻ) được xây ở các thôn, bản; xây dựng, sửa chữa phòng học tiểu học bao gồm nhà vệ sinh (trường lẻ) được xây ở các thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước nhỏ, lẻ (giếng đào); xây dựng, sửa chữa chợ dân sinh tuyến xã và sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế tuyến xã.

Đây là cơ sở để các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2-12-2016 của Chính phủ về quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

A.T

,
.
.
.