Người nộp thuế cần biết:

Khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2017

Cập nhật lúc 10:43, Thứ Ba, 03/01/2017 (GMT+7)

1. Lệ phí môn bài:

Từ ngày 1-1-2017, hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định mới tại Luật phí và lệ phí ngày 25-11-2015 và Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4-10-2016 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài bao gồm: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu động/năm trở xuống; Hộ kinh doanh không thường xuyên khai thuế theo từng lần phát sinh; Hộ không có địa điểm kinh doanh cố định.

Mức thu đối với hộ kinh doanh không thuộc diện được miễn lệ phí môn bài như sau:

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm; Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm;

Hộ kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai phí lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2016 (bao gồm doanh thu khoán và doanh thu sử dụng hóa đơn) để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài năm 2017 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2017 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn;

Hộ kinh doanh hoạt động hoặc mới ra kinh doanh trong thời gian 6 tháng đầu năm 2017 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng cuối năm 2017 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm;

Thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20-1-2017 và thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30-1-2017. Trường hợp hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

2. Khai thuế khoán:

Hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20-11-2016 đến ngày 5-12-2016.

Doanh thu và mức thuế khoán năm 2017 đối với Hộ kinh doanh là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

3. Nộp Hồ sơ khai thuế khoán:

Hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế ổn định đầu năm đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15-12-2016;

Hộ kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế phát sinh trong năm đến Đội thuế liên xã phường chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh;

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý đến Bộ phận "Một cửa" của Chi cục Thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

4. Hướng dẫn nộp thuế khoán:

Hộ kinh doanh nộp tiền thuế vào NSNN hoặc nộp thuế trực tiếp tại cán bộ thu thuế, tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo thông báo của cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến hộ kinh doanh chậm nhất là ngày 20-1-2017, hoặc ngày 20 hàng tháng đối với hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm.

Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, hộ kinh doanh được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp hộ kinh doanh trực tiếp tại cán bộ thu thuế thì hộ kinh doanh sẽ nhận được Biên lai nộp tiền có xác nhận của cán bộ thu thuế.

5. Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán:

- Cơ quan thuế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán lần 1 từ ngày 20-12-2016; Công khai thông tin lần 2 từ ngày 20-1-2017.

- Địa điểm và hình thức công khai thông tin:

Dán niêm yết tài liệu công khai tại bộ phận "Một cửa" của Chi cục Thuế; UBND quận, huyện, thị xã; Tại địa điểm thích hợp của UBND xã, phường, thị trấn; Trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại;

Gửi tài liệu công khai đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn;

Gửi trực tiếp đến hộ kinh doanh bao gồm: Thông báo thuế phải nộp kèm theo Bảng công khai thông tin của các hộ kinh doanh trên cùng địa bàn (tối đa 200 hộ kinh doanh);

Đăng ký công khai thông tin hộ kinh doanh theo từng địa bàn trên trang Thông tin điện tử của ngành thuế.

6. Tiếp nhận ý kiến phản hồi:

Hộ kinh doanh nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán thì liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp theo các cách sau:

Liên hệ trực tiếp với Đội thuế liên xã phường;

Liên hệ trực tiếp với Bộ phận "Một cửa" của Chi cục Thuế;

Gọi điện thoại đến Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của Chi cục Thuế được niêm yết công khai tại Bộ phận "Một cửa" của Chi cục Thuế;

Gửi văn bản đến cơ quan thuế các cấp;

Gửi ý kiến theo hòm thư điện tử của Chi cục Thuế được niêm yết công khai tại Bộ phận "Một cửa" của Chi cục Thuế;

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải đáp chậm nhất là trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi.

7. Để biết thông tin Người nộp thuế có thể truy cập địa chỉ:
http://gdt.gov.vn hoặc http://kekhaithue.gdt.gov.vn.

Lê Viết Nhuận
(Chi cục Thuế TP. Đồng Hới)
 

,
.
.
.