Năm 2016, trồng được 5.978ha rừng

Cập nhật lúc 15:57, Thứ Hai, 09/01/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Thông tin từ Sở Nông nghiệp-PTNT cho biết, năm 2016, các địa phương, đơn vị và hộ dân trên địa bàn đã trồng trồng được 5.978ha rừng, trên kế hoạch 5.000ha, vượt 19,5% so với chỉ tiêu kế hoạch.
a
Chuẩn bị giống cây lâm nghiệp để trồng rừng ở Minh Hóa.
Trong đó, diện tích rừng phòng hộ được trồng 1.068ha/1.068ha, đạt 100% kế hoạch năm (nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu 900ha, nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 120ha, nguồn vốn JICA 48ha). Trồng rừng sản xuất 4.891/3.932ha, đạt 124% kế hoạch, trong đó, trồng mới 1.407ha, trồng lại rừng sau khai thác 3.484ha.
 
Ngoài ra, các địa phương, đơn vị và hộ dân đã thực hiện nhận giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 202.634ha.
 
Trong đó, khoán bảo vệ rừng phòng hộ 52.550ha (vốn sự nghiệp 46.050ha, vốn JICA xấp xỉ 2.000ha; nguồn vốn ứng phó với biến đổi khí hậu 4.500ha); khoán bảo vệ rừng đặc dụng 54.000ha (vốn sự nghiệp); khoán bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a (huyện Minh Hóa) 35.140ha...
 
H.Q
 
 
 
,
.
.
.