Gần 4.000 hội viên Hội Nông dân huyện Minh Hóa đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

Cập nhật lúc 15:03, Thứ Bảy, 07/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngay từ đầu năm, các cấp Hội nông dân huyện Minh Hóa đã tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững.

Theo đó, cuối năm 2015, Hội có gần 4.000 hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, và hiện nay, qua bình xét đã có 3.900 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, cấp Trung ương 5 hộ, cấp tỉnh 47 hộ, cấp huyện 261 hộ và cấp cơ sở 3.587 hộ.

Toàn hội có 1.398 hội viên thoát nghèo trong năm 2016. Hiện nay, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch vận động thành lập tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi; kế hoạch thành lập chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và các xã, thị trấn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, làm các bước quy trình để thành lập.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa) 

,
.
.
.