Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Cập nhật lúc 09:14, Thứ Tư, 04/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2269/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 2089/UBND-KTTH ngày 2-12-2016 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch năm 2016 cho các dự án không có khả năng thực hiện, giải ngân theo thời gian quy định bổ sung cho các dự án đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn để đến ngày 31-1-2017 giải ngân hết số vốn bổ sung, bảo đảm sử dụng hiệu quả, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư phải nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm nếu không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2016 được giao.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố quản lý giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 sau khi đã được HĐND cùng cấp thông qua đúng thời gian quy định để kịp triển khai từ những ngày đầu năm 2017.

Được biết, tính đến ngày 20-12-2016, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 (dự án do địa phương quản lý) toàn tỉnh đạt 75,5% dự toán, trong đó nhiều công trình đã giải ngân 100% kế hoạch vốn.

A.T
 

,
.
.
.