Có 30 đề án đào tạo nghề và phát triển sản xuất được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công

Cập nhật lúc 15:00, Thứ Bảy, 07/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai lựa chọn, tư vấn lập dự án đầu tư và xét hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, có 30 đề án đào tạo nghề và phát triển sản xuất được xét hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia và địa phương, trong đó, nguồn vốn khuyến công quốc gia hỗ trợ 1 đề án (thành lập mới doanh nghiệp cho 30 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn) với kinh phí 300 triệu đồng và nguồn vốn khuyến công địa phương hỗ trợ 29 đề án đào tạo nghề và phát triển sản xuất với kinh phí 1.685 triệu đồng.

Công tác xúc tiến thương mại trong năm 2016 cũng được triển khai tích cực và bước đầu mang lại kết quả, góp phần giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm và mở rộng thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh việc tổ chức tốt 2 hội chợ thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã xây dựng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại Siêu thị đặc sản miền Trung xứ Quảng (TP. Đồng Hới), hỗ trợ và tạo điều kiện cho trên 75 lượt doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh.

H.C 

,
.
.
.