Bình ổn thị trường tiền tệ, ngoại hối trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc 09:49, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 3153/VPUBND-KTTH về việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt thông tin về diễn biến thị trường ngoại hối, vàng trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai các biện pháp theo dõi sát sao hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng, đặc biệt là hành vi đầu cơ, thao túng, gây mất ổn định thị trường; tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thanh, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng, định hướng đúng thông tin dư luận nhằm góp phần ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối trên địa bàn.

A.T
 

,
.
.
.