Công ty CP cấp nước Quảng Bình đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Cập nhật lúc 13:35, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước Quảng Bình đã triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhận chứng chỉ ISO 9001:2015
Đại diện lãnh đạo Công ty CP cấp nước Quảng Bình đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Việc xây dựng thành công và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 không chỉ là bằng chứng cho quá trình phấn đấu không ngừng vì chất lượng sản phẩm dịch vụ mà còn là yêu cầu cấp thiết cho thương hiệu của cấp nước Quảng Bình.

Những lợi ích thiết thực sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp cho doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc; phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty; hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm; tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty đối với khách hàng.

Hiền Phương

,
.
.
.