Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Bình

Cập nhật lúc 09:22, Thứ Ba, 04/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-7, tin từ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường) cho biết, ngày 28-6, Trung tâm tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm, gồm: bãi biển Quang Phú, Quảng Thọ, Đá Nhảy, Nhật Lệ và Hải Ninh, đồng thời gửi mẫu cho Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu.

Kết quả quan trắc, phân tích so sánh với QCVN 10-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác, cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích (gồm pH, chất rắn lơ lửng, asen, cadimi, chì, kẽm sắt...) trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép.

M.V
 

,
.
.
.