Ngành Thông tin - Truyền thông Quảng Bình: Đổi mới và phát triển

Cập nhật lúc 09:40, Thứ Sáu, 30/06/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT), ngành TT-TT Quảng Bình đã khắc phục khó khăn, biến thách thức thành hành động, nắm bắt thời cơ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản, bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, từng bước khẳng định vai trò, vị thế, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Với chức năng tham mưu quản lý nhà nước về TT-TT, những năm qua, Sở TT-TT đã tích cực, kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng. Nổi bật là Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản, in và phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...  Sở TT-TT đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, số hóa truyền hình... nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Nhà nước, góp phần thúc đẩy ngành TT-TT phát triển; xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, vướng mắc.

Trên lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, Sở TT-TT đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền về các sự kiện lớn, như: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các sự kiện tuyên truyền xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, các chương trình dự án lớn, tuyên truyền về thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Quảng Bình ra trong nước và thế giới; chủ động, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về sự cố môi trường biển...

Nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền trong thời gian qua đã để lại ấn tượng tốt như: Lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà năm 1972; Liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới; các giải báo chí về an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới; buổi gặp mặt con em Quảng Bình đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, kêu gọi xúc tiến đầu tư; triển lãm ảnh Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, triển lãm ảnh và phim phóng sự trong cộng đồng ASEAN; triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”...

Hội nghị triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Hội nghị triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn về Luật Báo chí, Luật Xuất bản, kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội...; tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý kịp thời các thông tin trên báo chí và mạng xã hội. Do đó, hệ thống báo chí, truyền thông ở tỉnh đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động báo chí, tuyên truyền đã cơ bản thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin nhanh, kịp thời, đầy đủ, toàn diện về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật, quan trọng của tỉnh, của các địa phương, đơn vị; phát hiện, giới thiệu các nhân tố mới, người tốt, việc tốt, đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực...

Cơ sở hạ tầng, dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, hiện đại, đồng bộ từ thành thị đến nông thông vùng sâu, vùng xa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, bảo đảm tốt thông tin liên lạc phục vụ quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhu cầu thụ hưởng thông tin của người dân. Sở đã kịp thời tập trung hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động, đặc biệt là hạ tầng trạm BTS 3G, 4G và mạng cáp viễn thông; tổ chức làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông; giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân về xây dựng, di dời trạm BTS.

Hiện dịch vụ thông tin di động và internet băng thông rộng đã phủ đến khu vực trung tâm của 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng mạng lưới phục vụ đến vùng sâu, vùng xa. Sở đã tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đổi mới phương thức phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 149/159 xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày. Điểm phục vụ bưu chính được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng phục vụ, bán kính điểm phục vụ được thu hẹp còn 3,9km/điểm. Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo thông tin là bước đột phá nhằm góp phần rút ngắn khoảng cách về thụ hưởng thông tin của người dân giữa các vùng miền, Sở TT - TT đã không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ trình số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh. Những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhờ đó đã kịp thời đến được với người dân.

Đặc biệt, CNTT đang được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội, đóng góp tích cực cho công tác cải cách hành chính, thúc đẩy các ngành phát triển. Các phần mềm dùng chung của tỉnh được triển khai đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí, thời gian như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành có khả năng kết nối liên thông từ Trung ương về đến cấp xã. Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoạt động ổn định, đã đăng tải kịp thời hệ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành, các thủ tục hành chính của tỉnh phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp; phần mềm quản lý nhân sự đang được đẩy mạnh triển khai. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở đang được triển khai và dự kiến hoàn thành đưa vào ứng dụng vào cuối năm 2017. Hạ tầng CNTT từng bước được hiện đại, đồng bộ; Trung tâm Dữ liệu điện tử của tỉnh được đầu tư, nâng cấp hoạt động 24/24...

Thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản về quy hoạch CNTT, đề án số hóa truyền hình; chỉ thị tăng cường công tác quản lý, phát triển hạ tầng cáp thông tin, quản lý báo chí... và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí, thông tin mạng, wife công cộng, số hóa truyền hình, thông tin cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản, đặc biệt là quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng, lắng nghe và giám sát thông tin trên mạng, xử lý thông tin báo chí nêu. Ngành TT-TT tiếp tục hiện đại hóa mạng lưới bưu chính - viễn thông đến vùng sâu, vùng xa bảo đảm điện thoại, internet tốc độ cao đến tận người dân; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, phát triển hạ tầng  trạm BTS, tổ chức thực hiện tốt các chương trình nông thôn mới, giảm nghèo thông tin; đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính, sử dụng các phần mềm dùng chung, sớm triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông; tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; tập trung triển khai chính quyền điện tử nhằm đưa CNTT trở thành phương thức phát triển mới, hạ tầng của mọi hạ tầng.

Hoàng Việt Hùng

(Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

,
.
.
.