Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử

Cập nhật lúc 16:11, Thứ Năm, 23/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 23-3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử tại Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hiện toàn tỉnh có 38 đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc, 35 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương được tích hợp lên Công thông tin điện tử của tỉnh. Trên 95% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ. Trong năm 2016, tình hình sử dụng phần mềm dùng chung trong các cơ quan nhà nước đã có những chuyển biến đáng kể, các đơn vị đã tăng cường ứng dụng có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn. Cơ sở hạ tầng CNTT và Viễn thông, hệ thống các phần mềm dùng chung và chuyên ngành được triển khai cơ bản đáp ứng cho bước đầu việc thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung cụ thể mà Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử đề ra.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chính quyền điện tử cấp tỉnh tại tỉnh ta vẫn còn một số bất cập. Kinh phí đầu tư cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và viễn thông chưa đáp ứng. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự triển khai có hiệu quả các phần mềm được chuyển giao, để phục vụ công tác chuyên môn. Hạ tầng CNTT và nguồn nhân lực chưa sẵn sàng để khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung đã trang bị. Nhận thức và quyết tâm của lãnh đạo một số đơn vị còn hạn chế, không ít cán bộ, công chức chưa làm chủ được hệ thống phần mềm đang sử dụng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng việc ứng dụng phần mềm dùng chung trong các cơ quan nhà nước, như: nâng cấp các phần mềm quản lý cần phù hợp với điều kiện công việc của từng cơ quan, đơn vị; chỉnh sửa giao diện của phần mềm quản lý văn bản để dễ dàng sử dụng và liên kết với các phần mềm khác; tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức để nâng cao kỹ năng chủ động vận hành hệ thống CNTT…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan cần tập trung đẩy mạnh triển khai an toàn thông tin; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đồng bộ, thống nhất đảm bảo cho các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh sử dụng chữ ký điện tử, dịch vụ công, ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính.

Diệu Hương

,
.
.
.