7/8 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn Quốc gia mức 3 về phổ cập giáo dục tiểu học

Cập nhật lúc 14:30, Thứ Hai, 26/02/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Theo thông tin từ Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 436/QĐ-UBND công nhận các đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017.
Thành phố Đồng Hới là đơn vị đầu tiên của tỉnh ta đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức 3.
Thành phố Đồng Hới là đơn vị đầu tiên của tỉnh ta đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức 3.
Về phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tất cả 8 huyện, thị xã, thành phố đều đạt chuẩn. Đối với phổ cập giáo dục tiểu học, tỉnh Quảng Bình có 7 huyện, thị xã, thành phố đạt mức 3; còn huyện miền núi Minh Hóa đạt mức 2.
 
Phổ cập giáo dục THCS có 6 đơn vị (Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy) đạt mức 2; huyện miền núi Minh Hóa đạt mức 1 và TP. Đồng Hới đạt mức 3. Về xóa mù chữ, toàn tỉnh đạt mức 2.
Nội Hà
,
.
.
.