TP. Đồng Hới: Phấn đấu xây dựng thành phố học tập

Cập nhật lúc 09:20, Thứ Ba, 28/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Hiện nay, thành phố Đồng Hới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ phổ cập THCS đạt 99,9%; 100% thôn, tổ dân phố, dòng họ, đơn vị và cộng đồng hoạt động khuyến học có hiệu quả; 16/16 đơn vị xã, phường được công nhận đơn vị cộng đồng cấp xã; 75% Hội khuyến học cơ sở đạt vững mạnh. Đến nay, tổng nguồn quỹ khuyến học của thành phố và các xã, phường đạt trên 2,6 tỷ đồng.

Năm 2017, với mục tiêu xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành thành phố học tập, Đồng Hới phấn đấu 100% cán bộ, 60% hội viên được tập huấn kiến thức về khuyến học; 40% cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố thành lập chi hội khuyến học; 90% gia đình đạt gia đình học tập; 85% dòng họ đạt dòng họ học tập; 90% thôn, tổ dân phố đạt cộng đồng học tập; 100% đơn vị đạt “đơn vị học tập”; 100% xã, phường đạt danh hiệu cộng đồng học tập cấp xã.

N.Lưu

 

,
.
.
.