Đảng bộ TX. Ba Đồn: Kết nạp 128 đảng viên mới trong 9 tháng năm 2017

Cập nhật lúc 08:59, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ thị xã Ba Đồn luôn coi trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Riêng trong quý 3 năm 2017, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Thị xã Ba Đồn đã tích cực bồi dưỡng và kết nạp được 30 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu năm đến nay là 128 đồng chí. Trong 9 tháng, Đảng bộ chuyển Đảng chính thức cho 142 đồng chí, xóa tên trong danh sách đảng viên 7 trường hợp.

Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện theo đúng nguyên tắc và thống nhất trên cơ sở tăng cường công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ đề nghị tặng huy hiệu 30-70 năm tuổi Đảng cho 893 đồng chí. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên thường xuyên được quan tâm.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên vùng giáo, vùng nông thôn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2017.

Hoài Thu
 

,
.
.
.