Tập trung giải quyết các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND

Cập nhật lúc 16:07, Thứ Bảy, 12/08/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII, các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương đã trả lời các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, nội dung trả lời đã giải trình và làm rõ nhiều vấn đề mà đại biểu nêu ra, đồng thời nhận thức được trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và đưa ra các giải pháp thực hiện thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung trả lời chưa đạt yêu cầu, chưa có hướng giải quyết cụ thể. Do đó, tại Kết luận số 85/HĐND-VP, Chủ toạ kỳ họp yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục giải quyết triệt để các nội dung chất vấn của đại biểu tại kỳ họp.

Kết luận số 85/HĐND-VP do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ký có 8 nội dung cần tập trung giải quyết hiệu quả trong thời gian tới, gồm: quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại vật tư nông nghiệp; các công trình nước sạch nông thôn đầu tư kém hiệu quả; vấn đề nợ đọng thuế, phòng, chống gian lận thuế, thất thu thuế; tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và sử dụng nguồn sự nghiệp môi trường; giải quyết các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai đúng thời gian quy định; công tác quản lý, khai thác khoáng sản; quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế viên chức chuyên trách công tác dân số cấp xã; công tác bảo đảm an toàn giao thông, xử lý xe quá khổ, quá tải.

Xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường là vấn đề đang được cử tri quan tâm. Ảnh: A.T
Xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường là vấn đề đang được cử tri quan tâm. Ảnh: A.T

Quản lý hiệu quả chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại vật tư nông nghiệp là một vấn đề “nóng”, có tác động quan trọng đến sản xuất, đời sống được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm. Chủ toạ phiên họp yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp – PTNT, Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp nhằm hạn chế những tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến sức khoẻ con người, vật nuôi và môi trường. Trong đó, Sở Nông nghiệp – PTNT chịu trách nhiệm chính về chất lượng các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sở Công thương đóng vai trò phối hợp làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cũng liên quan đến trách nhiệm của Sở Nông nghiệp – PTNT là vấn đề xử lý các công trình nước sạch nông thôn đầu tư kém hiệu quả. Chủ toạ kỳ họp yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp – PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tình hình đầu tư, bàn giao, vận hành, hiệu quả sử dụng công trình, từ đó đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp hoặc chuyển đổi mô hình quản lý, vận hành. Đối với những địa bàn cần đầu tư, phải tiến hành lập thứ tự ưu tiên đầu tư theo tiêu chí về sự cấp bách, khả năng huy động nguồn lực nhân dân và khả năng xã hội hoá. Về lâu dài, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp – PTNT tổ chức rà soát, lập quy hoạch tổng thể và chi tiết về cấp nước sạch nông thôn để làm cơ sở kêu gọi xã hội hoá.

Một trong những vấn đề “nóng” được đề cập sâu trong kỳ họp và tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương là nợ đọng thuế, phòng chống gian lận, thất thu thuế. Để giảm nợ đọng thuế, Cục Thuế tỉnh cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng triển khai các giải pháp tích cực; đẩy mạnh công tác đối thoại với doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh; đánh giá, theo dõi, rà soát chặt chẽ từng khoản thu...

Đối với công tác phòng, chống gian lận, thất thu thuế, nhiều giải pháp mạnh tiếp tục được đặt ra trong thời gian tới, như: công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm khắc, như: phong toả tài sản tại ngân hàng, đình chỉ hoá đơn, thu hồi giấy phép đầu tư, kinh doanh. Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý tội phạm và vi pham pháp luật về thuế.

Đặc biệt, những hành vi “chống lưng” cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh gian lận, trốn lậu thuế cần xử lý nghiêm minh. Song song với công tác phòng ngừa gian lận, thất thu thuế, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân khẩn trương chỉ đạo điều tra, khởi tố các vụ án trốn thuế và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe các đối tượng vi phạm và giáo dục pháp luật về thuế.

Từ thực trạng vệ sinh môi trường nông thôn và tại các khu du lịch, vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tiếp tục được đặt ra. Sở Tài nguyên – Môi trường là đơn vị chịu trách nhiệm chính, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, địa phương  rà soát, tham mưu, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường. Cùng với Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND huyện Bố Trạch là địa phương trực tiếp liên quan đến vấn đề này, cụ thể là tình trạng thu gom và xử lý rác thải tại trung tâm Phong Nha – Kẻ Bàng còn nhiều bất cập. Trong thời gian xây dựng

Đề án vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng xã Sơn Trạch giai đoạn 2017-2021, địa phương cần có các giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh công tác này nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường nói chung và phục vụ phát triển du lịch trong khu vực nói riêng.

Sở Tài nguyên – Môi trường là đơn vị có trách nhiệm chính trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Cùng với những biện pháp đã triển khai, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong khai thác cát trái phép.

Về việc giải quyết các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai theo đúng thời hạn quy định, Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư rà soát lại các dự án để thu hồi và kêu gọi các nhà đầu tư mới, kiên quyết không để tình trạng chiếm giữ đất.

Thực trạng vệ sinh môi trường nông thôn vẫn còn nhiều bất cập.
Thực trạng vệ sinh môi trường nông thôn vẫn còn nhiều bất cập.

Về quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế viên chức chuyên trách công chức dân số cấp xã, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại báo cáo số 78/BC-HĐND ngày 10-7-2017 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh”. Các Sở Tài chính, Nội vụ tăng cường hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật. Quá trình tuyển dụng cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và công khai, minh bạch.

Một số nội dung cần tập trung triển khai thời gian tới trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, xử lý xe quá khổ, quá tải gồm: Sở Giao thông vận tải tăng cường huy động các nguồn lực để duy tu, bảo dưỡng mạng lưới đường bộ trong phạm vi phân cấp quản lý của tỉnh; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát triệt để trọng tải phương tiện trên mạng lưới đường bộ; duy trì hoạt động trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động 24 giờ trong ngày và 7 ngày/tuần.

Sở tiếp tục khảo sát, hướng dẫn lắp đặt hệ thống biển báo trên các tuyến đường giao thông nông thôn cấp huyện, xã; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông; rà soát và phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh một số lối rẽ trên dải phân cách thuộc địa bàn huyện Bố Trạch theo kiến nghị của cử tri và đại biểu...

Quá trình triển khai thực hiện Kết luận của Chủ toạ kỳ họp, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát, góp phần bảo đảm hiệu quả việc thực hiện.

Ngọc Mai (lược ghi)


 

,
.
.
.