Huyện Minh Hóa: Duy trì tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật lúc 08:26, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị đặt mua, tiếp nhận và cấp phát các loại báo và tạp chí của Đảng theo quy định; duy trì tốt việc xuất bản, bảo đảm chất lượng Bản tin Minh Hóa, cấp phát đến tận các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

6 tháng đầu năm 2017, toàn Đảng bộ huyện đặt mua và được cấp 133.821 tờ báo; trong đó: Báo Nhân Dân 37.896 tờ; Báo Quảng Bình 54.330 tờ; Báo Quân đội nhân dân 1.158 tờ và Bản tin Minh Hóa đã xuất bản 5 số với 1.750 tờ; báo phát hành theo chương trình Chính phủ 38.682 tờ và hơn 300 loại sách phục vụ đọc miễn phí cho tất cả các điểm bưu điện, văn hóa xã trên toàn huyện.

Ngoài ra, huyện Minh Hóa cũng đã xây dựng, ban hành tờ rơi về tuyên truyền các chủ trương, chính sách trong thực hiện chương trình trọng tâm của huyện về trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi với số lượng gần 13.390 tờ, bảo đảm phát về tận các thôn, bản, hộ gia đình để chương trình thực sự đi vào cuộc sống.

Ngọc Bé
(Đài TT-TH Minh Hóa)
 

,
.
.
.