Chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022:

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh: Đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Cập nhật lúc 09:23, Thứ Năm, 06/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Doanh nghiệp tỉnh có 19 hội cơ sở, với 435 hội viên, trong đó 273 hội viên là đảng viên, 123 hội viên đang đảm trách các chức vụ chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của Khối và ở các doanh nghiệp. Thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Hội CCB tỉnh, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh đã luôn đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động và khẳng định được vai trò, vị thế của Hội ở các loại hình doanh nghiệp.

 Hội CCB Khối Doanh nghiệp tiếp nhận cờ trong chương trình
Hội CCB Khối Doanh nghiệp tiếp nhận cờ trong chương trình  "Góp cờ Tổ quốc tặng ngư dân”, hướng về biển đảo năm 2017.

5 năm qua (2012-2017), tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, hội viên CCB đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết góp phần vào thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Hội CCB Khối có 79 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy, có 27 đồng chí được bầu giữ chức vụ bí thư cấp ủy, 17 đồng chí  được bầu giữ chức vụ phó bí thư cấp ủy.

Các cấp hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng... Phong trào thi đua xây dựng hội trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đã tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tổ chức hội và hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chuyên môn, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Hội CCB Khối đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức nhiều phong trào thi đua trong SXKD, phong trào xây dựng "Văn hoá doanh nghiệp", phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn doanh nghiệp...; đồng thời vận động hội viên gương mẫu đi đầu và tích cực vận động người thân và quần chúng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp...

Các hội cơ sở đã tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ, nắm bắt tình hình, thực hiện chức năng tham mưu, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của CCB, phản ánh kịp thời với cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn giải quyết những vấn đề nảy sinh, làm tốt công tác hòa giải; đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quy định 217, 218 của Bộ Chính trị... góp phần củng cố lòng tin của quần chúng, tạo sự gắn kết đối với tổ chức Đảng, tăng cường xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Hội CCB Khối Doanh nghiệp trao tặng nhà Đại đoàn kết cho CCB có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Bố Trạch.
Hội CCB Khối Doanh nghiệp trao tặng nhà Đại đoàn kết cho CCB có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Bố Trạch.

Bám sát chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, chiến lược, kế hoạch phát triển SXKD của doanh nghiệp, Hội CCB Khối và các hội cơ sở đã tích cực động viên cán bộ, hội viên gắn bó, đồng hành cùng với doanh nghiệp, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD; chủ động gắn phong trào thi đua "CCB gương mẫu" với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Tại các doanh nghiệp, hội viên CCB luôn thể hiện sự gương mẫu, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm..., góp phần tăng trưởng kinh tế cho đơn vị. Kết quả xếp loại lao động hàng năm có 100% số cán bộ, hội viên CCB hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các hoạt động xã hội-từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa được các cấp hội thực hiện có hiệu quả như quyên góp ủng hộ quỹ "Quỹ đền ơn đáp nghĩa", "Ngày vì người nghèo", "Quỹ nạn nhân chất độc da cam", "Góp đá xây Trường Sa", xây dựng "Nhà nghĩa tình đồng đội"...

Hội đã động viên cán bộ, hội viên thường xuyên gắn phong trào thi đua "CCB gương mẫu" với triển khai thực hiện các cuộc vận động do các ngành, các cấp phát động, trọng tâm là phong trào "Xây dựng văn hoá doanh nghiệp", phong trào thi đua "Dân vận khéo", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Các cấp hội cũng đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đặc biệt là việc tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trong khối liên doanh, liên kết giúp nhau tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của nhau, góp phần cùng với các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thiên tai, bão lụt và sự cố môi trường biển gây ra.

Nhiều hội cơ sở đã cùng với chuyên môn và các đoàn thể trong doanh nghiệp tích cực trong việc tham gia các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng ở nông thôn như điện, đường, trường trạm, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn nghiệp vụ cho nhân dân ở các địa phương trong tỉnh, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận.

Hội CCB Khối cũng tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động thường xuyên, định kỳ, các buổi sinh hoạt tập trung ở doanh nghiệp, các tổ chức hội cơ sở đã vận động, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông, xây dựng văn hoá doanh nghiệp...

Đặc biệt các cấp hội đã tích cực tham gia vận động, giúp đỡ đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hội CCB Khối đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị chuyên đề tiếp tục triển khai cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" và tạo nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng; kết quả đã bồi dưỡng giới thiệu trên 180 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng, trong đó có nhiều con em CCB.

Hội viên Hội CCB Công ty Lâm công nghiệp Long Đại tích cực tham gia phát triển kinh tế.
Hội viên Hội CCB Công ty Lâm công nghiệp Long Đại tích cực tham gia phát triển kinh tế.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn do tính đặc thù của doanh nghiệp, các cấp hội đã có nhiều cố gắng sắp xếp thời gian, bằng các hình thức thích hợp để duy trì chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm làm cho hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức hội. Công tác đánh giá, phân xếp loại hội viên và tổ chức hội hàng năm được Hội CCB Khối và các cơ sở hội thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở hội đạt TSVM, trong đó: 40 - 45% TCCS hội đạt TSVM xuất sắc; hội viên CCB gương mẫu đạt trên 99.5%; gia đình CCB đạt văn hóa trên 99,4%.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian qua, Hội CCB Khối đã có 9 tập thể và cá nhân được Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng bằng khen; 6 tập thể và 7 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng giấy khen; hàng trăm đồng chí cán bộ, hội viên được các ngành, các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen trên các lĩnh vực công tác.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội CCB khối vẫn còn có những hạn chế. Đó là: Một số TCCS hội và cán bộ, hội viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội CCB, do đó thiếu tích cực trong việc tham gia các phong trào, các hoạt động chung của hội; chất lượng hoạt động và phong trào của hội chưa đồng đều giữa các đơn vị; một số cơ sở hội chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục vận động các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; phát huy vị trí, vai trò của hội trên các mặt hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; góp phần tích cực đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Võ Văn Dũng, Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh


 

,
.
.
.