Đảng bộ huyện Minh Hóa: Chú trọng công tác phát triển đảng viên

Cập nhật lúc 08:34, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Minh Hóa đã tăng cường cán bộ về cơ sở sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy các lớp cảm tình đảng, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm, phát hiện những quần chúng ưu tú để tạo nguồn... Nhờ đó, đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Đảng bộ huyện có 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 264 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số đảng viên toàn huyện gần 4.300 đồng chí. Những năm trước đây, công tác phát triển đảng viên ở huyện Minh Hóa gặp khó khăn do thiếu nguồn kết nạp.

Trước những khó khăn trên, Đảng bộ đã đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng nguồn phát triển đảng viên mới từ lực lượng đoàn viên thanh niên, các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân ở vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số...

Đảng bộ đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với lực lượng đoàn viên thanh niên để họ nhận thức được tầm quan trọng khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác kết nạp hội viên, phát động các phong trào thi đua, làm cho đoàn viên, hội viên gắn bó với tổ chức, khơi dậy ý chí phấn đấu, rèn luyện... phát hiện và giúp đỡ quần chúng ưu tú hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Trao giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng cho quần chúng ưu tú ở huyện Minh Hóa.
Trao giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng cho quần chúng ưu tú ở huyện Minh Hóa.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng đơn vị. Các tổ chức đảng tiến hành phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp đối tượng Đảng và giao nhiệm vụ để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ để chi bộ nhận xét đánh giá, góp ý.

Đảng bộ huyện Minh Hóa cũng thường xuyên quan tâm đến đội ngũ cán bộ xã, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng được tăng cường về làm phó bí thư đảng ủy xã hoặc tăng cường thẳng về chi bộ tham gia sinh hoạt Đảng. Bởi đây là lực lượng gần dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân nên việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng cho Đảng có nhiều thuận lợi. Các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng là lực lượng tích cực, phát hiện và giáo dục những quần chúng ưu tú để họ sớm có động cơ vào Đảng.

Những thuận lợi trên đã giúp cho số lượng, chất lượng nguồn đảng viên toàn huyện ngày càng phát triển. Năm 2016, Trung tâm Giáo dục Chính trị huyện Minh Hóa đã đào tạo được 3 lớp cảm tình đảng cho 273 quần chúng ưu tú.

Qua đó đã góp phần kết nạp được 195 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 244 đảng viên. Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm cũng đã mở 2 lớp cảm tình cho 156 quần chúng ưu tú. Dự kiến trong thời gian tới, Đảng bộ mở thêm hai lớp học cảm tình Đảng ở xã Dân Hóa và xã Trọng Hóa với 150 quần chúng là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.

Tính đến cuối tháng 3- 2017, Đảng bộ huyện đã kết nạp thêm 45 quần chúng vào Đảng, chuyển chính thức cho 87 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên gần 4.300 đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng đã góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Trong năm vừa qua, Đảng bộ có 29 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 4 tổ chức hoàn thành nhiệm vụ; có 15 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, có 395 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 2.861 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 358 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xác định nguồn phát triển Đảng để có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể. Ngoài nguồn chủ yếu là đoàn viên, thanh niên, Đảng bộ chú trọng nguồn là các quần chúng phát triển kinh tế giỏi trên địa bàn. Các chi bộ nông thôn tiếp tục phân công trách nhiệm cụ thể cho đảng viên trong công tác tuyên truyền, phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo, giúp đỡ các chi đoàn, chi hội thường xuyên tổ chức các diễn đàn, tập huấn tại thôn xóm, tổ dân phố để lồng ghép nâng cao nhận thức về Đảng; qua đó, khơi gợi tinh thần phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng trong hội viên, đoàn viên...

Xuân Vương

 

,
.
.
.