Tăng cường tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017

Cập nhật lúc 08:20, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 562/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức tuyên truyền phải bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh tại cơ sở, tạo được sự phấn khởi, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc cũng như một số văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình; bảo hiểm y tế; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, HIV/AIDS, tội phạm và ma túy; bình đẳng giới; đất đai; an ninh biên giới Quốc gia; an ninh Tổ quốc; an toàn thực phẩm; môi trường; an toàn giao thông nông thôn...

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối làm mất ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của tỉnh, mưu đồ chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách...

A.T
 

,
.
.
.