Quảng Trạch: Hơn 200 hộ hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Cập nhật lúc 08:18, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào đặc biệt là trong phong trào thi đua phát triển kinh tế.

Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch có 6.400 hội viên, sinh hoạt ở 24 tổ chức hội cơ sở (trong đó có 18 tổ chức hội xã  và 6 tổ chức hội thuộc các đơn vị khối 487) và 129 chi hội ở thôn xóm. Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế  giỏi”, các hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện đã phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực chuyển đổi ngành nghề, phương thức sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại nhằm nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho lao động ở địa phương.

Năm 2016, huyện Quảng Trạch có hơn 200 hộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, trong đó có 5 hộ đạt cấp Trung ương, 6 hộ đạt cấp tỉnh 25 hộ đạt cấp huyện, hơn 170 hộ đạt cấp xã. 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, động viên hội viên tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế ở địa phương.

Hoài Thi
(Đài TT-TH Quảng Trạch)
 

,
.
.
.