Lệ Thủy: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Cập nhật lúc 08:19, Thứ Tư, 19/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), trong những năm qua, huyện Lệ Thủy đã đặc biệt chú trọng đến công tác phổ biến, quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Huyện đã chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực “nhạy cảm” như: giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, đất đai, lao động, thương binh và xã hội, hộ tịch... Qua đó đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cùng với việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện đồng bộ đã rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thiểu phiền hà, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đã triển khai thực hiện các quy định về quy chế văn hóa công sở như triển khai việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ; bố trí, sắp xếp phòng làm việc khoa học, gọn gàng, ngăn nắp; nơi làm việc được giữ gìn sạch đẹp, tạo cảnh quan văn minh, lịch sự...

Cảnh quan đô thị Kiến Giang hôm nay. Ảnh: T.H
Cảnh quan đô thị Kiến Giang hôm nay. Ảnh: T.H

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính ở huyện Lệ Thủy vẫn còn những hạn chế như: số lượng cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc còn yếu cả ở huyện và xã; chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; thái độ, trách nhiệm, tác phong, lề lối, đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ chưa nghiêm, vẫn còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đây là rào cản lớn đối với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Huyện tập trung đầu tư nguồn lực cho công tác cải cách hành chính, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ”, nhân rộng và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động, xác định đây là một nội dung quan trọng có tác động thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vân Anh
(Đài TT-TH Lệ Thủy)

 

,
.
.
.