Tích cực nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 05:36, Chủ Nhật, 08/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Để góp phần nâng cao đời sống, trình độ nhận thức, dần dần thay đổi “bộ mặt” cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã không ngừng đẩy mạnh công tác dân tộc, thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả để chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của bà con.

Bố Trạch có 30 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã miền núi, 4 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đó là thị trấn Nông trường Việt Trung, các xã Sơn Trạch, Tân Trạch, Thượng Trạch. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí hạn chế.

Xác định công tác dân tộc là một nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần phát triển nền kinh tế-xã hội của huyện nhà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, động viên bà con khắc phục mọi khó khăn, không trông chờ, ỷ lại; tích cực vươn lên lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm đến đời sống của bà con vùng ĐBDTTS.
Các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm đến đời sống của bà con vùng ĐBDTTS.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con đã tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp duy trì tốt các tổ tự quản ANTT, tổ hòa giải, câu lạc bộ pháp luật; duy trì hoạt động của các nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Qua đó, nhận thức về việc chấp hành pháp luật cũng như ý thức tham gia xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nhà ở của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Hiện tượng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi đã được kiểm soát. Dân bản đã có ý thức ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn sức khỏe, bảo vệ môi trường chung...

Để giúp ĐBDTTS từng bước ổn định, nâng cao đời sống, Mặt trận các cấp huyện Bố Trạch đã vận động bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”. Được sự động viên, khuyến khích của Mặt trận và chính quyền các địa phương, đồng bào các dân tộc thiểu số đã nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới tập quán canh tác lạc hậu, kém hiệu quả sang cách làm ăn mới có năng suất cao, tạo ra nhiều mô hình kinh tế tổng hợp, đa dạng.

Trong năm 2016, bà con đã trồng mới được 585,9 ha lúa nương, 65 ha ngô lai (chủ yến là giống ngô nếp), 50 ha sắn nguyên liệu. Vụ đông - xuân năm 2015-2016, bản Chămpu, xã Thượng Trạch gieo cấy được 0,9ha lúa nước, bản Rào con xã Sơn Trạch gieo cấy 0,4 ha giống mới cho năng suất cao. Về lâm nghiệp, Mặt trận tiếp tục vận động bà con thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng cộng đồng trong vùng đệm Phong Nha-Kẻ Bàng.

Xã Thượng Trạch đã có 7 bản nhận 1.300 ha rừng bảo vệ và 200 ha rừng khoanh nuôi tái sinh. Bà con đồng bào xã Tân Trạch ký hợp đồng với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nhận 4.000ha rừng với số tiền 400 triệu đồng/năm. Trong chăn nuôi đã chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt bà con xã Thượng Trạch đầu tư đưa giống bò lai sind cho hiệu quả kinh tế cao.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế cho bà con, UBMTTQ huyện Bố Trạch còn phối hợp với các cấp, ngành và chính quyền địa phương ở vùng có ĐBDTTS sinh sống thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần, kịp thời động viên, khuyến khích bà con vượt lên khó khăn, từng bước nâng cao đời sống bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Ban vận động Ngày vì người nghèo huyện đã trích 150 triệu đồng mua 10 con bò giống sinh sản hỗ trợ cho 10 hộ ĐBDTTS ở 2 bản Cà Roòng 1 và Cà Roòng 2 xã Thượng Trạch chăn nuôi góp phần xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào.

Trong dịp tết cổ truyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức thăm, tặng 146 suất quà cho hộ nghèo ĐBDTTS với số tiền 115 triệu đồng; phối hợp phòng dân tộc UBND huyện tổ chức trao quà tết cho 22 người có uy tín trong đồng bào dân tộc...

Những kết quả đạt được trong công tác dân tộc của Mặt trận các cấp huyện Bố Trạch thời gian qua đã góp phần cải thiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Đây cũng chính là một trong những tiền đề quan trọng để bộ mặt Bố Trạch ngày càng có nhiều khởi sắc.

T.A


 

,
.
.
.