Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Cập nhật lúc 09:16, Thứ Năm, 05/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2016, cùng với toàn tỉnh, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh những thuận lợi đã xuất hiện nhiều khó khăn gay gắt, đặc biệt là sự cố môi trường biển và thiên tai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, đời sống của nhân dân, nhất là vùng ven biển. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của UBKT Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, nỗ lực của UBKT ba cấp, công tác KT,GS đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện 6 cuộc KT,GS đối với 30 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận đã kiểm tra 583 tổ chức đảng và 559 đảng viên; giám sát 357 tổ chức đảng và 539 đảng viên. Các cơ quan tham mưu của cấp ủy huyện và tương đương đã kiểm tra 15 tổ chức đảng; giám sát 13 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Các chi bộ kiểm tra 1.027 đảng viên; giám sát 807 đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nội dung KT,GS đã tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện những việc đảng viên không được làm...

Cũng trong năm qua, công tác thi hành kỷ luật đảng viên được triển khai nghiêm túc. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 338 đảng viên (tăng 151 đảng viên so với năm 2015), bằng các hình thức: khiển trách 278 đảng viên (chiếm 82,2%); cảnh cáo 46 đảng viên (13,6%); cách chức 9 đảng viên (2,7%); khai trừ 5 đảng viên (1,5%).

 Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho các tập thể lao động xuất sắc.
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho các tập thể lao động xuất sắc.

Trong đó, cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 57 đồng chí (16,9%); đình chỉ sinh hoạt 6 đảng viên, xử lý pháp luật 5 đảng viên, xử lý hành chính 3 đảng viên. Nội dung vi phạm gồm vi phạm chiếm tỷ lệ chủ yếu là chính sách dân số với 229 đảng viên (67,8%).  Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục của Đảng.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT năm 2016, UBKT Tỉnh ủy và UBKT cấp huyện và tương đương đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tổ chức các hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ KT,GS, tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT và các cơ quan liên quan, xây dựng báo cáo...

Việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định được quan tâm chú trọng. Năm 2016, công tác kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được triển khai nghiêm túc. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 57 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (giảm 1 đảng viên so với năm 2015), trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 1 đảng viên. Có 37/57 đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp.

Qua kiểm tra đã kết luận 48 đảng viên vi phạm, chiếm 84,2% số đảng viên được kiểm tra; đã thi hành kỷ luật 25/26 đảng viên phải thi hành kỷ luật. 15 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm đã được kiểm tra và có 10 tổ chức đảng vi phạm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật.

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác KT,GS, công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật được chú trọng. Qua kiểm tra 306 tổ chức đảng cấp dưới, kết luận có 237 tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch KT,GS; 244 tổ chức đảng thực hiện tốt công tác KT,GS; 200 tổ chức đảng làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và 40 tổ chức vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này. 70 tổ chức đảng cấp dưới cũng được kiểm tra về nội dung thi hành kỷ luật trong Đảng, trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 7 tổ chức.

Kết quả có 66 tổ chức đảng thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật (chiếm 94,3%). Qua kiểm tra nhận thấy UBKT các cấp đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các cuộc KT,GS theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các cuộc kiểm tra cơ bản thực hiện đúng quy trình; việc thi hành kỷ luật cơ bản đúng phương hướng, phương châm của Đảng. UBKT Tỉnh ủy, huyện, thị, thành ủy trực thuộc cũng đã thực hiện hiệu quả chức năng giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề; thi hành kỷ luật đảng viên; giải quyết tố cáo; kiểm tra tài chính Đảng...

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp năm 2016, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Năm 2016, UBKT ba cấp đã chủ động, tích cực thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao gồm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện nhiệm vụ KT.GS, thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra tài chính Đảng. Các cuộc KT,GS của UBKT các cấp đã được thực hiện cơ bản đúng quy trình, bảo đảm thời gian và lựa chọn đúng nội dung, đối tượng. Vì thế tác dụng của KT,GS ngày càng được nâng lên. Một số vụ việc nổi cộm, phức tạp đã được UBKT tham mưu, giải quyết dứt điểm, kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KT,GS năm 2016 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT,GS; chưa phát huy hết trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT,GS; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT các cấp với tổ chức đảng liên quan có lúc còn chậm, thiếu thường xuyên và chặt chẽ...

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác KT,GS năm 2016, năm 2017 UBKT các cấp sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Diệu Cầm


 

,
.
.
.