Quảng Ninh: Những kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Cập nhật lúc 09:02, Thứ Ba, 27/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2016, Đảng bộ huyện Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các ban, ngành cấp tỉnh và nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ, nên tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực.

Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Phan Mạnh Hùng cho biết: Trong năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Quảng Ninh gặp không ít những khó khăn, trở ngại. Ngoài yếu tố khách quan như diễn biến thời tiết bất thường, sự cố ô nhiễm môi trường biển, thiên tai, lũ lụt... thì vẫn còn có yếu tố chủ quan như xảy ra tình hình bất ổn tại lễ khởi công dự án của Tập đoàn FLC ở xã Hải Ninh.

Trước những khó khăn, thách thức đó, Huyện ủy Quảng Ninh xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phải đặc biệt chú trọng, từ đó đề ra những định hướng, giải pháp đúng đắn, toàn diện trên các mặt công tác.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được huyện tập trung chỉ đạo. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo kiện toàn các tổ chức đảng, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đến nay, Đảng bộ huyện Quảng Ninh có 50 tổ chức cơ sở đảng, gồm 23 đảng bộ và 27 chi bộ cơ sở; có 32 đảng bộ bộ phận, 227 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 113 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận.

Về công tác cán bộ, Huyện ủy Quảng Ninh đã tập trung sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội Đảng các cấp; lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở huyện; tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất để bầu cử các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND hai cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn.
Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn.

Trong đó, đã bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho 5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị... Ngoài ra, Huyện ủy cũng kịp thời chỉ đạo, bổ sung cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền khi khuyết đúng nguyên tắc, quy trình.

Đặc biệt, để cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy Quảng Ninh đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, về phát triển giáo dục và đào tạo và về chỉnh trang đô thị; ban hành 3 chương trình hành động về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm, phát triển du lịch, về đổi mới công tác cán bộ, tập trung chỉ đạo xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành và tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định số 02-QĐ/HU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tập trung triển khai các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; công tác bảo vệ rừng; đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội và cơ bản đạt được kế hoạch đề ra. Một số lĩnh vực hoàn thành và vượt chỉ tiêu như: giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản tăng 0,45%; công nghiệp, xây dựng tăng 4%; dịch vụ tăng 9,2%; tổng sản lượng lương thực đạt 49.234 tấn, tăng 234 tấn; tổng thu ngân sách 116,33 tỷ đồng, đạt hơn 180% dự toán huyện giao; toàn huyện có thêm 2 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan tâm đúng mức, trong năm, huyện đã  giải quyết việc làm cho 3.426 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%.

"Năm 2017 với dự báo sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua những khó khăn, vướng mắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng.

Trọng tâm là, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện các chương trình trọng điểm, chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ cụ thể hoá nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với việc phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, ổn định tình hình để tiếp tục triển khai dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn.

Đồng thời, huy động các nguồn lực để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các địa bàn trọng điểm, biên giới; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự và những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân..." - Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Phan Mạnh Hùng chia sẻ thêm về những định hướng trong thời gian tới.

Hương Trà
 

,
.
.
.