Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật lúc 09:58, Thứ Tư, 23/11/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 21-11-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng  kết việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16-8-2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tại T26, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư các đảng bộ trực thuộc và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành...

 

Đồng chí Lương Ngọc Bính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tr. T
Đồng chí Lương Ngọc Bính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tr.T

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh ta đã có sự ổn định và phát triển, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, từng bước tạo lập được các yếu tố bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững; tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế và đầu tư phát triển tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng phát triển. Các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch hàng năm đề ra. Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch và các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực.

Nổi bật trong thực hiện Nghi quyết số 39-NQ/TW là lĩnh vực công nghiệp. Tỉnh ủy xác định công nghiệp là ngành trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời kỳ 2006-2010, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nên đã đạt những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 thực hiện 3.535 tỷ đồng, gấp 2,14 lần so với năm 2005 và tính chung bình quân thời kỳ 2006-2010 tăng 18,55%/năm, là mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều nhà máy quy mô lớn đi vào hoạt động.

Các ngành dịch vụ phát triển khá nhanh đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm thời kỳ 2006 - 2010 là 11,6%.

Hoạt động xuất khẩu giữ được mức tăng trưởng cao, giá trị xuất khẩu năm 2010 đạt 139,6 triệu USD, bình quân tăng 37,2%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Du lịch phát triển mạnh, tỉnh đã xây dựng và triển khai tích cực thực hiện chương trình phát triển du lịch và du lịch từng bước được khẳng định là một ngành kinh tế quan trọng, mang tính đột phá của tỉnh. Lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình quân 12-14%/năm, trong đó khách quốc tế tăng bình quân 17-18%/năm; năm 2010 đã đón 846.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế là 22.000 lượt.

Nông-lâm-ngư nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, đã có bước chuyển biến về chất lượng và hiệu quả. Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp thời kỳ 2006-2010 tăng bình quân 5,45%/năm. Sản lượng lương thực năm 2006 đạt 25,1 vạn tấn, đến năm 2010 là 25,4 vạn tấn, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra. Đến cuối năm 2010, độ che phủ rừng của tỉnh đạt 66,9%, đứng đầu cả nước. Xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm.

Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn, đến nay, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, hệ thống hạ tầng xã hội, như: trụ sở xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa.. được đầu tư xây dựng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Tỉnh đã quan tâm đầu tư phát triển kinh tế biển, xây dựng và ban hành Chương trình phát triển thủy sản và quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sản xuất thuỷ sản phát triển tương đối toàn diện; giá trị sản xuất thủy sản bình quân 5 năm tăng 9,18%, sản lượng thuỷ sản năm 2010 đạt 49.170 tấn, tăng bình quân 8,25%/năm...  Giáo dục - Đào tạo tiếp tục được đầu tư; mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được mở rộng, cơ sở vật chất trường học được nâng lên đáng kể, tạo chuyển biến tích cực và nâng cao chất lượng trong hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên toàn tỉnh. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội đã quan tâm chú trọng, đặc biệt là vùng dân tộc, vùng khó khăn được cải thiện hơn so với trước. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai có chất lượng.

Thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ và 6 giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ và của UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết; kiên quyết chỉ đạo khắc phục bằng được những hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết thời gian qua.

                                                                                                                       Tr. T

,
.
.
.